Compliance


Binnen de EU moeten producten voldoen aan bepaalde voorwaarden. Alle deelnemers aan de hele bevoorradingsketen dragen verantwoordelijkheid voor goederen die de EU worden binnengebracht (of binnen de EU worden vervaardigd). Vrijwel alle producten CE Mark2zullen uiteindelijk het CE merkteken moeten hebben, en alle leveranciers en klanten dienen te controleren of dit merkteken correct en volgens de toepasselijke regelgeving wordt gebruikt. Noorwegen,IJsland en Liechtenstein (EEA EFTA Staten) hangen de zelfde principes aan.

De regels verbieden het gebruik van bepaalde ruwe materialen en dit moet worden vastgesteld door laboratoriumtesten. Ook de labeling en verpakking is gereguleerd. De EU "Blue Guide" verduidelijkt de verantwoordelijkheden van alle deelnemers in de bevoorradingsketen. Een link naar de Blue Guide kun je rechtsonder in deze pagina vinden.

In het verleden zijn er vele (o.a. Chinese) leveranciers geweest die deze regels niet erg serieus genomen hebben en ook zijn er nog veel leveranciers die onvoldoende kennis hebben van hun verantwoordelijkheden. RohsDit heeft hen in staat gesteld om lagere prijzen te hanteren. Velen zijn daar mee weg gekomen omdat er weinig controle was. Sinds 2016 is er een duidelijk trend naar strengere controle, de diverse Douanes in de EU zien er meer en meer op toe dat de regels worden nageleefd.Goederen die niet aan de eisen voldoen worden niet toegelaten in de EU.

Msupport is zich terdege bewust van haar verantwoordelijkheden en doet haar best om het productieproces te controleren op kwaliteit en gebruik van de juiste ruwe materialen. Wij hebben onze eigen inkoopdienst in China om hierop toe te zien.

Als de goederen eenmaal succesvol zijn geïmporteerd in de EU dan ontstaat een verplichting met betrekking tot recycling. weee logoElectrische en electronische producten vallen onder de WEEE richtlijn, en deze wordt ook gevolgd door de EEA EFTA staten.

Wie uiteindelijk waarvoor verantwoordelijk is hangt af van je positie in de bevoorradingsketen en andere zaken zoals of het een merkproduct betreft. In principe, voor zover het WEEE betreft, ben je verantwoordelijk voor de WEEE uitvoering, tenzij je van een distributeur in je eigen lidstaat koopt. In diverse Europese landen is MSupport in staat deze verantwoordelijkheid over te nemen van haar klant.

Wil je controleren of het product dat je koopt aan de regels voldoet? Rechts op deze pagina kun je een handige flow-chart downloaden.